Конкурси по Схема за малки инициативи (тематични приоритети 3, 4 и 6)

Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи, Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак и Тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации се администрират от Фондация "Работилници за граждански инициативи". 

 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: