Конкурси по Схема за малки инициативи (тематични приоритети 3, 4 и 6)
Втора сесия на Схемата за малки инициативи (септември 2019 - март 2020)

Списък на договорираните проекти в Тематични приоритети 3, 4 и 6. Списъкът се генерира автоматично от подадените проектни предложения. Списъкът се обновява периодично.


Приоритет

Брой намерени предложения: 1
Oрганизация Партньори Име на проект Вид Сума по договор (EUR)
Фондация ВИЗИОНЕР Музиката в мен - подкрепа за таланти и включването им в креативната индустрия Проектно предложение по Схема за финансиране на малки инициативи 9907.00

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: