EN | BG

Фонд Активни граждани

Търси
Капацитет

Дейностите в подкрепа на гражданските организации – допустими кандидати по конкурсите на Фонд Активни граждани – за подаване на проектни предложения са следните:

 

Информационни дни в страната. Графикът и местата, в които ще бъдат проведени информационните дни можете да намерите тук.  

 

Тематични уебинари. Графикът, темите и информация за записване можете да намерите тук

 

Насочващи срещи при Оператора. Графикът, темите и регистрационната форма за записване можете да намерите тук. Кандидатите за участие в срещите ще бъдат записвани по реда на тяхната регистрация. В случай, че броят на желаещите за участие по някоя от темите е по-голям от наличните свободни места, Операторът ще обяви и допълнителна/и дата/и.

 

Обучения за повишаване на капацитета. Графикът, темите и регистрационната форма за записване можете да намерите тук.