EN | BG

Фонд Активни граждани

Търси
Капацитет

През 2019 г. Операторът на Фонд Активни граждани България продължава да организира дейности в подкрепа на гражданските организации – допустими кандидати по конкурсите на Фонда – за подаване и/или управление на проектни предложения.

Уебинари за организации, изпълняващи проекти на Фонд Активни граждани (провеждат се в периода ноември-декември 2019 г.)

Насочващи семинари при Оператора. Графикът и темите можете да намерите тук. Кандидатите за участие в семинарите ще бъдат записвани по реда на тяхната регистрация.

 През 2018 г. Операторът на Фонда организира серия от разнообразни дейности в подкрепа на гражданските организации за подаване на проектни предложения.

Тематични уебинари. Пълни записи за уебинарите са достъпни тук.

Информационни дни в страната. Подробна информация за тях може да намерите тук.

Обучения за повишаване на капацитета. Подробна информация за тях може да намерите тук.

Насочващи срещи при Оператора. Информация за темите и лекторите на насочващите семинари може да намерите тук