EN | BG

Фонд Активни граждани

Търси
Капацитет

Дейностите на Оператора на Фонд Активни граждани България по изграждането на капацитет на гражданските организации продължава да са предимно дистанционни. Вижте в подменю Информационни дни график на събитията, посветени на Втория конкурс за стратегически проекти.

 

Същевременно Операторът на Фонда организира и серия от уебинари, посветени на Втория конкурс за стратегически проекти. Тук може да намерите график и темите на уебинарите

 


 

Във връзка с обявените мерки на национално ниво за ограничаване провеждането на публични събития след регистрирането на случаи на коронавирус в България, Операторът на Фонд Активни граждани България отмени планираните в периода март-април 2020 г. насочващи семинари. Всички бенефициенти бяха уведомени за решението чрез съобщение в ЕСПУП, а регистриралите се участници бяха уведомени и индивидуално от Оператора. Операторът замести семинарите по някои от темите с уебинари.

 

Поради удължаването на извънредното положение, планираните за април 2020 г. срещи за повишаване на капацитета на организациите-бенефициенти в различни градове на страната също са отменени. Графикът и темите на тези срещи ще бъдат оповестени допълнително.

 


 

През 2019 г. Операторът на Фонд Активни граждани България продължи да организира дейности в подкрепа на гражданските организации – допустими кандидати по конкурсите на Фонда – за подаване и/или управление на проектни предложения.

Уебинари за организации, изпълняващи проекти на Фонд Активни граждани (провеждат се в периода ноември-декември 2019 г.)

Насочващи семинари при Оператора. Графикът и темите можете да намерите тук. Кандидатите за участие в семинарите ще бъдат записвани по реда на тяхната регистрация.

 През 2018 г. Операторът на Фонда организира серия от разнообразни дейности в подкрепа на гражданските организации за подаване на проектни предложения.

Тематични уебинари. Пълни записи за уебинарите са достъпни тук.

Информационни дни в страната. Подробна информация за тях може да намерите тук.

Обучения за повишаване на капацитета. Подробна информация за тях може да намерите тук.

Насочващи срещи при Оператора. Информация за темите и лекторите на насочващите семинари може да намерите тук