EN | BG

Фонд Активни граждани

Търси
Публични обявления
Фондация “Български адвокати за правата на човека“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
14/02/2020
Фондация “Български адвокати за правата на човека“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 с наименование „Избор на изпълнител при организиране на събития в рамките на дейности, изпълнявани от фондация “Български адвокати за правата на човека“ по проект ACF/59 “Международните правозащитни стандарти на фокус”, финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


Джуниър Ачийвмънт България обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
10/01/2020
Джуниър Ачийвмънт България обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 с предмет „Осигуряване на кетъринг“, „Осигуряване на хотелско настаняване в гр. София“, „Провеждане на еко-фестивал“ и „Закупуване на самолетни билети“ по проект ACF/117 „Зелено сътрудничество отвъд граници“, договор 34/30.10.2019 г., изпълняван в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


Фондация „Карин дом“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
07/01/2020
Фондация „Карин дом“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. с предмет „Организиране на 2 учебни визити в гр. Коупавогюр, Исландия за обмен на знания и експертиза за подкрепа на деца със специални потребности и техните семейства“ по проектно предложение с вх.№ ACF/125 за целево финансиране на проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, във връзка с изпълнение на договор 18/28.10.2019, финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021.


Сдружение „Театър Цвете“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
06/01/2020
Сдружение „Театър Цвете“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет „Хотелско настаняване и хранене в хотел в гр. Чепеларе за до 75 човека за осъществяване на тренинг в Първи младежки лагер "Индивидуално осъзнаване на правата на човека - да опитаме чрез изкуство", по проектно предложение с вх. № ACF/12 „Упражнявай правата си със знания и творчество“, договор 21/09.10.2019, финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


Фондация „Български център за нестопанско право“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
03/01/2020
Фондация „Български център за нестопанско право“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет „Предоставяне по обособени позиции на логистична подкрепа, хотелско настаняване, кетъринг услуги, пътен превоз на участници при организиране на публични събития и срещи, в рамките на дейности и проекти, изпълнявани от фондация „Български център за нестопанско право“ и финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

|<<  | Стр 1 от 3 |  >  >>|