EN | BG

Фонд Активни граждани

Търси
Новини
Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности
09/10/2019
Фонд Активни граждани България обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2019-2020 г.

„Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ се управлява от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, в качеството й на партньор на Оператора на Фонд Активни граждани България. Фонд Активни граждани България се изпълнява в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в 15 страни членки на Европейския съюз в Централна и Южна Европа и балтийските държави. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.


Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) отправя покана към своите стипендианти
16/09/2019
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) отправя покана към стипендиантите, подписали договор за получаване на стипендия по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности през 2018/2019 академична година, изпълнявана от ТСА, в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. за подаване на заявления за продължаване на участие в програмата.


Приключи първата сесия на конкурса по Схема за малки инициативи
15/09/2019
119 проектни предложения бяха подадени в рамките на първата сесия на конкурса по Схема за малки инициативи на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 15 септември 2019 г.


Изтече срокът, в който кандидатите могат да задават въпроси, свързани с първата сесия на конкурса по Схемата за малки инициативи
30/08/2019
Операторът на Фонд Активни граждани България обръща внимание, че днес в 17:00 ч. изтече срокът, в който кандидатите могат да задават въпроси, свързани с първата сесия на конкурса по Схемата за малки инициативи. Съгласно Насоките за кандидатстване "разглеждането на въпроси ще бъде преустановявано 10 работни дни преди обявения от Оператора краен срок на конкурса по съответната сесия за подаване на проекти и/или чрез съобщение на сайта на Фонда".


Резултати от Първия конкурс за стратегически проекти по Фонд Активни граждани България
30/07/2019
Операторът на Фонд Активни граждани одобри за финансиране препоръчаните от Комисията за избор на стратегически проекти (КИСП) проектни предложения, подадени в рамките на Първия конкурс за стратегически проекти на Фонда. От подадените общо 364 проектни предложения бяха одобрени 64 проекта, както и 14 резерви.

|<<  | Стр 1 от 10 |  >  >>|