Въпроси и отговори: Конкурс за стипендии 2022-2023

 

 

Тук можете да зададете Вашите въпроси във връзка със Стипендиантската програма. 

 Моля, задавайте Вашите въпроси на кирилица на следния имейл: med_scholarships@tsa-bulgaria.org


Търси

Въпрос: Пиша ви относно стипендианстките програми, защото съм на 29 години и искам да кандидатствам. Проблем ли е, че съм навършила 29 години през юли?
Миглена Мачкова 22/09/2022

Отговор: Може да се запознаете с Обявлението и Насоките за конкурса подробно, тъй като там, на стр. 2, подробно е разписано приложението на условието за възраст на кандидатите:

„2. Възрастта на кандидата към датата на подаване на документите за участие в настоящия конкурс е до 29 години включително (т.е. кандидатът трябва да е ненавършил 30г.)."

Ако не сте навършила 30г. към датата на подаване на документите, кандидатурата Ви няма да противоречи на това условие. Може да прегледате всички условия и информация за подаване на документи в Насоките и приложенията към тях ето тук - https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=80

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: