Уебинар: Проекти за изграждане на капацитет на гражданския сектор и организации
06/12/2018
Сподели:
Уебинарът е насочен към организации, които имат специфичен опит както в дейности за изграждане на организационен капацитет или програмна експертиза, която биха искали да предадат като знания и умения на други организации, така и към организации, които имат интерес от повишаване на собствения си капацитет и подобряване на организационното им и програмно функциониране.

 

По време на уебирана се обсъждат някои от проблемите на екосистемата на гражданския сектор по отношение на вътрешната и външна среда на функциониране на организациите и сектора, а именно – отчетност и прозрачност. Това включва и представяне на резултатите от работата на организациите пред гражданите, създаване и прилагане на ефективни системи за управление на организациите, диверсифициране на източниците на финансиране и набиране на средства, изграждане на секторни и междусекторни партньорства, възможности за съвместни или индивидуални усилия за подобряване на средата на функциониране на гражданските организации.

 

 

Водещ на убенира е Илияна Николова. Илияна е дипломиран магистър по история, има и специализация по управление от НБУ и развитие от Дивелъпмънт скул, Великобритания. Професионалният й опит включва консултации, обучения, наблюдения и оценки, изследвания, разработване и управление на проекти в области като: развитие на общности, гражданско участие, дарителски нагласи и практики, мобилизиране на местни ресурси, развитие на организационни и човешки ресурси. От 1997 е тясно свързана с неправителствения сектор и е работила за различни български и чужди организации като Чарити Ноу Хау, Хелп Ейдж, Алавида, ЮНИФЕМ, Фондация ЖАР и др. Познава гражданския сектор не само в България, но и в страните от Централна и Източна Европа. Изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: