Уебинар: Овластяване на уязвими групи
29/11/2018
Сподели:
Уебинарът е предназначен за НПО, които работят с уязвими групи и си поставят за цел подобряване на достъпа им до процеси и механизми за вземане на решения, свързани с тях самите. Участниците ще се запознаят с използваната от Фонда дефиниция за уязвими групи, както и с ефективни подходи за овластяване и себеовластяване на представителите на уязвими групи. Ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани със социалния климат и отношението към уязвими групи, като например: антициганизъм, хомофобия, ксенофобия и др., както и стратегии и подходи за работа в този климат, вкл. икономическо овластяване, образователно включване и застъпничество за нуждите на уязвими групи с тяхното активно участие.

 

 

Водещ е Моника Писанкънева. Моника има 20 годишен опит в сферата на развитие на гражданското общество като проектен мениджър и активист за правата на жените и ЛГБТИ. В екипа на ФРГИ работи от 2009 г., а в момента е Програмен директор.
 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: