Уебинар: Въведение в използването на данни със свободен достъп (отворени данни) и така наречените големи данни (big data)
28/11/2018
Сподели:
Уебинарът предлага кратко въведение в използването на данни със свободен достъп (отворени данни) и така наречените големи данни (big data) за целите на разработването и оценяването на проекти, мерки и политики. Насочено е към НПО, които искат да използват данни, за да аргументират своите проектни предложения при търсене на финансиране, да проследяват резултатите от своята дейност и да оценяват политиките, провеждани от държавата и местната власт. По време на уебинара участниците ще научат какво са отворените и големите данни, къде могат да бъдат намерени, как се събират и обработват и с какво могат да бъдат полезни. Целта е желаещите да подобрят своите възможности за използване на данни да могат да се ориентират в съществуващите източници и начини за обработка. Предназначено е основно за начинаещи или за хора, които мислят по-скоро да възлагат на други анализа на данни, отколкото да го правят сами.

 

 

Водещ на уебинара е Боян Захариев. Боян е икономист и социолог с повече от 15 годишен опит в планирането, провеждането и оценката на политики и проекти, насочени към уязвими групи в обществото. Тази дейност е свързана с работа с данни, понякога с много големи и трудни за набавяне и обработка данни. В момента работи в Институт Отворено общество – София, където основната част от работата му е свързана познайте с какво…? Точно така!
 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: