Първи двустранен семинар между НПО от България и страните-донори
07/11/2018
Сподели:
Близо 60 представители на неправителствени организации от България и Норвегия се включиха в първия двустранен семинар, целящ установяването на контакти и изграждането на партньорства между граждански организации във връзка със стартиралия първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България.

 

В началото на срещата Елица Маркова, програмен мениджър на Фонда, запозна участниците с тематичните приоритети на конкурса. Тя обърна особено внимание на допълнителните възможности за финансиране на двустранни проекти: Мярка 1, която предвижда отпускането на средства за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (seed money facility) и Мярка 2, предвиждаща отпускането на средства за малки двустранни инициативи с партньори от държавите донори.


Чила Чимбалмос (Норвежки Хелзинкски комитет) говори за спецификите на гражданския сектор в Норвегия и ролята на НХК за стимулиране на двустранното сътрудничество. От своя страна Боян Захариев (Институт Отворено общество – София) изнесе данни от мащабно социологическо изследване, проведено от Института, за състоянието на сектора в България.


Всеки един от участниците в срещата от Норвегия представи своята организация и приоритетните области, по които работи.


Пълен списък, кратка справка и контактна информация на участниците в двустранния семинар от Норвегия.


Презентации на: 

 

Caroline Tissot (International Development Norway)

 

Claudia Klostergaard и Åsta Lovise Einstabland (Centre for gender and equality, University of Agder)

 

Lillian Hjorth (Menneskerettighetsakademiet (Human Rights Academy)

 

Jan Erik Haavik и Arne Thorsen-Eie (Stavanger Sports Council)

 

Sevincer Vedat (Norsensus Mediaforum)


Последвайте ни:
Фондът се управлява от: