Операторът на Фонда възобновява приемането на заявления по Мярка 2
06/10/2022
Сподели:
Операторът на Фонд Активни граждани България възобновява приемането за заявление по Мярка 2 за насърчаване на двустранното сътрудничество между България и страните донори (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн). За допустими могат да се приемат дейности, насочени към създаване на контакти и партньорства (networking), обмяна, споделяне и трансфер на знание, технологии, опит и добри практики с цел постигане на конкретни резултати за двустранното сътрудничество между допустими организации от България и организации от страните донори, както и международни организации.

 

Максималният размер на финансовата помощ е 10 000 евро. Безвъзмездната помощ може да достига 100%. От кандидатите не се изисква предоставяне на собствен принос.

Заявления ще се приемат текущо до 29.02.2024 г., освен ако Операторът не укаже друго на официалния сайт на Програмата.

Още подробности може да намерите в Обявлението на мярката.


Цялата документация е налична на подстраницата ни Възможности за финансиране.

 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: