Промени в Общи условия за предоставяне на целево безвъзмездно финансиране
08/01/2021
Сподели:
Операторът на Фонд Активни граждани България промени Общите условия за предоставяне на целево безвъзмездно финансиране по Фонд Активни граждани България (Общи условия). Промените са в чл. 14, ал.1, т. 2 и са във връзка с изискванията за визуализация и публичност при изпълнението на проекти с безвъзмездно финансиране над 150 000 евро.

 

Променените Общи условия влизат в сила на 25. 01. 2021 г. Същите са публикувани на страницата на Фонда в интернет в раздел Документи за сключване на договор и в раздел Документи за изпълнение на договор.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: