220 подадени проектни предложения по Втория конкурс за стратегически проекти
05/01/2021
Сподели:
220 проектни предложения бяха подадени в рамките на Втория конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 5 януари 2021 г.

Общият размер на търсеното финансиране от подадените проекти във всички тематични приоритети е 22 099 321 евро при индикативен бюджет за Втория конкурс в размер 4 771 280 евро.

 

Най-много проектни предложения - 76 - бяха подадени в Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост. Подадените проектни предложения са на стойност 9 420 058 евро при индикативен бюджет 1 325 900 евро.


По Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека бяха подадени 24 проектни предложения на стойност 2 904 615 евро при индикативен бюджет 1 093 120 евро.


50 са подадените проектни предложения в Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи. Общата им стойност е 5 745 337 евро при индикативен бюджет 815 000 евро.


По Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак бяха подадени 9 проектни предложения на стойност 1 308 623 евро. Индикативният бюджет в този приоритет е в размер на 549 650 евро.


28 са подадените проектни предложения в Тематичен приоритет № 5: Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени. Общата им стойност е 2 749 136 евро при индикативен бюджет 421 530 евро.


В Тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации бяха подадени 33 проектни предложения на стойност 2 971 552 евро при индикативен бюджет в размер на 566 080 евро.


Операторът на Фонда обръща внимание на кандидатствалите организации да проверяват редовно профилите си в ЕСПУП, където ще се осведомяват своевременно за движението на техните проекти.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: