Фондация “Партньори – България” обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
09/03/2020
Сподели:
Фондация “Партньори – България” обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. с предмет "Логистично осигуряване за провеждане на събития по проект „Повишаване на демократичната компетентност и разбирането за правата на човека сред младите хора“ ACF/156, финансиран от Фонд Активни граждани - България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Предметът на процедурата включва: логистично oсигуряване за провеждане на две тридневни обучения за възрастни в гр. София, три тридневни обучения в община Гоце Делчев, област Монтана и област Благоевград и една заключителна конференция в гр. София

Прогнозна стойност: 50 362,62 български лева (петдесет хиляди триста шестедест и два лева и шестдесет и две стотинки) с ДДС.

Място за изпълнение на услугата: България

Критерият за оценка е: най-ниска предложена цена.

Срокът за получаване на офертите: 16 март 2020 г, 17.00 ч.

Пълен текст на публичната обява може да изтеглите оттук.

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите оттук или от страницата на Възложителя : www.partnersbg.org

 

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: