Фондация “Български адвокати за правата на човека“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
14/02/2020
Сподели:
Фондация “Български адвокати за правата на човека“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 с наименование „Избор на изпълнител при организиране на събития в рамките на дейности, изпълнявани от фондация “Български адвокати за правата на човека“ по проект ACF/59 “Международните правозащитни стандарти на фокус”, финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Предметът на процедурата включва: Наем зала за две пресконференции в София; наем на зала/и за 12 дискусии в София с включена по една кафе-пауза; и осигуряване на хотелско настаняване с храна, конферентна зала и кафе паузи за 6 броя 3-дневни обучителни курсове.


Прогнозна стойност: 54 113.13 (петдесет и четири хиляди сто и тринадесет лева и 13 ст.) лева с ДДС


Място за изпълнение на услугата: България


Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.


Срокът за получаване на офертите е 28 февруари 2020 г., 17.00 часа.

Пълният текст на публичната покана можете да изтеглите оттук.

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите оттук или от страницата на Възложителя – http://blhr.org/

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: