Сдружение „Театър Цвете“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
06/01/2020
Сподели:
Сдружение „Театър Цвете“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет „Хотелско настаняване и хранене в хотел в гр. Чепеларе за до 75 човека за осъществяване на тренинг в Първи младежки лагер "Индивидуално осъзнаване на правата на човека - да опитаме чрез изкуство", по проектно предложение с вх. № ACF/12 „Упражнявай правата си със знания и творчество“, договор 21/09.10.2019, финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Прогнозна стойност в лева: 22 003 ( двадесет и две хиляди и три лева) лева с включен ДДС.

Място за изпълнение на услугата: гр. Чепеларе

Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.

Срокът за получаване на офертите е 15.01.2020 г., 24.00 часа.

Пълен текст на публичната покана можете да изтеглите оттук.

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите оттук или от страницата на възложителя - http://theatretsvete.eu/

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: