Публични обявления
Публична покана за избор на консултанти по Платформа за генериране на проекти
03/12/2019
Платформа за генериране на проекти отправя публична покана за участие в процедура за избор на консултанти, във връзка с изпълнение на предефиниран проект: „Платформа за генериране на проекти“, изпълняван в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


Сдружение „Център за изследване на демокрацията“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
27/11/2019
Сдружение „Център за изследване на демокрацията“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет "Национално представително изследване на населението (на възраст над 15 г.) на основата на телефонно проучване и осем фокус групи с граждани“ в рамките на проект „Противодействие на битовата престъпност чрез мониторинг и повишаване на гражданската осведоменост“, вх. № ACF/284, договор № 8/29.09.2019 г., финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП.


Ново удължаване срока за подаване на оферти по процедурата на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ по реда на ПМС 118
30/08/2019
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ удължава срока за подаване на оферти по обявената процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. за предоставяне на услуги за менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund), в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


Фондация „Тръст за социална алтернатива“ удължава срока за подаване на оферти по обявената процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118
26/08/2019
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ удължава срока за подаване на оферти по обявената процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. за предоставяне на услуги за менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund), в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


Разяснение в отговор на постъпил въпрос относно публична покана на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ по реда на ПМС 118
18/08/2019
Разяснението е в отговор на постъпил въпрос от 16 август 2019 г. относно обявена процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. за предоставяне на услуги за менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, финансиран от Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund), в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

|<<  | Стр 1 от 2 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: