Публични обявления
Отговори на постъпили въпроси относно публична покана на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ по реда на ПМС 118
31/08/2020
Разясненията са в отговор на постъпили въпрос относно обявената на 20.08.2020 г. процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. за предоставяне на услуги за менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, финансиран от Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund), в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


Конкурс за ментори за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности
20/08/2020
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява процедура за избор на ментори за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за градовете Варна, Стара Загора, Бургас, Пловдив и Благоевград, по реда на ПМС 118 от 20.05.2014г.


Фондация „Партньори-България“ прекратява обявената процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
16/03/2020
Във връзка с решението на Народното събрание от 13.03.2020 за въвеждане на извънредно положение в страната, Фондация „Партньори-България“ взе решение да прекрати обявената на 9 март тази година процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118.


Фондация „Европейски институт“ прекратява обявената процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
16/03/2020
Във връзка с решението на Народното събрание от 13.03.2020 за въвеждане на извънредно положение в страната, Фондация „Европейски институт“ взе решение да прекрати обявената на 11 март тази година процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118.


Фондация „Европейски институт“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
11/03/2020
Фондация „Европейски институт“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 с предмет „Организиране и провеждане на едно публично събитие, четиринадесет регионални срещи, двадесет и осем обучения за учители, двадесет и осем ателиета за ученици и тридневен лагер за ученици“ по проект „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]”, ACF/172, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

|<<  | Стр 1 от 4 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: