Публични обявления
Фондация „Партньори-България“ прекратява обявената процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
16/03/2020
Във връзка с решението на Народното събрание от 13.03.2020 за въвеждане на извънредно положение в страната, Фондация „Партньори-България“ взе решение да прекрати обявената на 9 март тази година процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118.


Фондация „Европейски институт“ прекратява обявената процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
16/03/2020
Във връзка с решението на Народното събрание от 13.03.2020 за въвеждане на извънредно положение в страната, Фондация „Европейски институт“ взе решение да прекрати обявената на 11 март тази година процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118.


Фондация „Европейски институт“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
11/03/2020
Фондация „Европейски институт“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 с предмет „Организиране и провеждане на едно публично събитие, четиринадесет регионални срещи, двадесет и осем обучения за учители, двадесет и осем ателиета за ученици и тридневен лагер за ученици“ по проект „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]”, ACF/172, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


Фондация “Партньори – България” обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
09/03/2020
Фондация “Партньори – България” обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. с предмет "Логистично осигуряване за провеждане на събития по проект „Повишаване на демократичната компетентност и разбирането за правата на човека сред младите хора“ ACF/156, финансиран от Фонд Активни граждани - България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


Фондация “Български адвокати за правата на човека“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
14/02/2020
Фондация “Български адвокати за правата на човека“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 с наименование „Избор на изпълнител при организиране на събития в рамките на дейности, изпълнявани от фондация “Български адвокати за правата на човека“ по проект ACF/59 “Международните правозащитни стандарти на фокус”, финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

|<<  | Стр 1 от 4 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: