Двустранно сътрудничество
Зелена светлина пред 24 проектни идеи между български НПО и партньорски организации от страните донори
12/12/2018
Двадесет и четири са организациите, с които Операторът на Фонд Активни граждани България сключи договори за безвъзмездна помощ във връзка с разработването на проектна идея с партньор от страните донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия). В рамките на обявения конкурс по Мярка 1: Средства за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (seed money facility) постъпиха общо 27 заявления, подадени от организации както от България, така и от Исландия и Норвегия.


НХК стартира нова интернет страница и база данни за партньорски организации
18/11/2018
Норвежкият Хелзинкски комитет (НХК), който е оторизиран да осъществява координацията между граждански организации от страните-донори и страните-бенефициенти в рамките на Active Citizens Fund, стартира своята нова интернет страница и нова база данни за търсене на партньори за осъществяването на съвместни проектни идеи в рамките на Фонда.


Първи двустранен семинар между НПО от България и страните-донори
07/11/2018
Близо 60 представители на неправителствени организации от България и Норвегия се включиха в първия двустранен семинар, целящ установяването на контакти и изграждането на партньорства между граждански организации във връзка със стартиралия първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България.


Стартира Мярката за предоставяне на финансиране за разработване на проектни идеи с партньори от държавите донори (seed money facility)
22/10/2018
Операторът на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на набиране на заявления за получаване на безвъзмездна помощ за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.


Фонд Активни граждани България организира двустранен семинар между НПО от България и страните-донори
12/10/2018
Фондация „Институт Отворено общество – София“, Оператор на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021 г., в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“, организира на 7 ноември 2018 г. двустранен семинар - работна среща за установяване на контакти и сътрудничеството между български граждански организации и организации от страните донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия във връзка с предстоящото обявяване на първия конкурс за стратегически проекти по Фонда.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: