Новини
Трета годишна среща на Фонд Активни граждани България
25/11/2021
Над 100 представители на граждански организации се събраха на третата годишна среща на Фонд Активни граждани България. Поради ограниченията, наложени от пандемичната обстановка, срещата „Капацитетът на гражданските организации – възможен фактор за тяхната устойчивост?“ се проведе онлайн.


Становище на Фонд Активни граждани България относно нападението срещу Рейнбоу хъб
04/11/2021
Ние, членовете на консорциума Оператор на Фонд Активни граждани България (Институт Отворено общество – София, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“) остро осъждаме нападението над общностния център на ЛГБТИ хора Рейнбоу хъб, София, извършено на 30.10.2021 г.


Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности
08/09/2021
Фонд Активни граждани България обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2021/2022 г.

„Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ се управлява от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, в качеството й на партньор на Оператора на Фонд Активни граждани България. Фонд Активни граждани България се изпълнява в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в 15 страни членки на Европейския съюз в Централна и Южна Европа и балтийските държави. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.


Покана за продължаване на участие в стипендиантска програма
08/09/2021
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) отправя покана към стипендиантите, подписали договор за получаване на стипендия по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, през 2020/2021 академична година, за подаване на заявления за продължаване на участие в програмата през предстоящата академична година.


Промяна в Споразумението между Офиса на Финансовия механизъм и Оператора на Фонд Активни граждани България
30/06/2021
На 29 юни 2021 г. влезе в сила промяна в Споразумението между Офиса на Финансовия механизъм и Оператора на Фонд Активни граждани България, съгласно която към бюджета на Програмата се добавят 545 000 евро от резерва на Финансовия Механизъм на ЕИП.

|<<  | Стр 1 от 20 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: