Новини
Промяна в Споразумението между Офиса на Финансовия механизъм и Оператора на Фонд Активни граждани България
30/06/2021
На 29 юни 2021 г. влезе в сила промяна в Споразумението между Офиса на Финансовия механизъм и Оператора на Фонд Активни граждани България, съгласно която към бюджета на Програмата се добавят 545 000 евро от резерва на Финансовия Механизъм на ЕИП.


Още 25 граждански инициативи получиха подкрепа от Фонд Активни граждани
05/02/2021
Процесът по договориране по анти-кризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19 от Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България е на финалната си права. В рамките на сесията, която завърши на 10 септември 2020 г., бяха подадени 128 проектни предложения, а 125 от тях достигнаха до качествена оценка. До момента са сключени договори с 25 от предложените за финансиране 26 организации.


Одобрени кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход за академичната 2020/2021г.
05/02/2021
Комисията за избор на стипендианти разгледа и оцени получените кандидатури на студенти за участие в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, реализирана в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.


Промени в Общи условия за предоставяне на целево безвъзмездно финансиране
08/01/2021
Операторът на Фонд Активни граждани България промени Общите условия за предоставяне на целево безвъзмездно финансиране по Фонд Активни граждани България (Общи условия). Промените са в чл. 14, ал.1, т. 2 и са във връзка с изискванията за визуализация и публичност при изпълнението на проекти с безвъзмездно финансиране над 150 000 евро.


220 подадени проектни предложения по Втория конкурс за стратегически проекти
05/01/2021
220 проектни предложения бяха подадени в рамките на Втория конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 5 януари 2021 г.

Общият размер на търсеното финансиране от подадените проекти във всички тематични приоритети е 22 099 321 евро при индикативен бюджет за Втория конкурс в размер 4 771 280 евро.

|<<  | Стр 1 от 19 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: