Двустранно сътрудничество
Втори двустранен семинар между представители на граждански организации от България и страните-донори
08/10/2020
Над 50 представители на НПО от България и страните-донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) се включиха в двустранния семинар, чиято цел беше да установи контакти и да постави начало на партньорства между граждански организации във връзка със стартиралия Втори конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България.


Стартира Мярката за предоставяне на финансиране за разработване на проектни идеи с партньори от държавите донори (seed money facility)
28/09/2020
Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на набиране на заявления за получаване на безвъзмездна помощ за разработване на проектна идея с партньори от държавите донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.


Уебинар на граждански организации от България и страните-донори
23/09/2020
Операторът на Фонд Активни граждани България организира уебинар за установяване на контакти между български граждански организации и организации от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн във връзка с предстоящото обявяване на Втория конкурс за стратегически проекти на Фонда.


Операторът на Фонда временно преустановява Мярка 2
14/03/2020
Във връзка с обявеното извънредно положение в България и мерките срещу разпространението на новия коронавирус, включително ограниченията за организиране на събития и на международните пътувания, Операторът временно преустановява приемането и разглеждането на заявления по Мярка 2: Средства за малки двустранни инициативи с партньори от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.


Гражданското образование – тематична среща на оператори на Active Citizens Fund
11/09/2019
На 10 и 11 септември в Осло, Норвегия, се проведа среща по темата „Гражданско образование“. Това бе първата от поредица тематични срещи по значими за гражданските организации теми от страните бенефициенти на Active Citizens Fund на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Срещата беше организирана от Оператора на Фонд Активни граждани България, съвместно с операторите на Active Citizens Fund в Словакия и Чехия и Норвежкия Хелзинкски комитет. Представители на 4 български организации (Български дарителски форум, Мулти Култи Колектив, Български институт за правни инициативи и Институт за изследвания в образованието) имаха възможност не само да представят своя опит, но и да дискутират по важните теми на гражданското образование с над 50 представители на граждански организации от страните бенефециенти и Норвегия, да обсъдят възможности за партньорство, да се информират за различните стратегии, прилагани в различните държави по отношение на осъществяването на инициативи за гражданско образование.

|<<  | Стр 1 от 3 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: