Двустранни отношения
Гражданското образование – тематична среща на оператори на Active Citizens Fund
10/09/2019
На 10 и 11 септември в Осло, Норвегия, се проведа среща по темата „Гражданско образование“. Това бе първата от поредица тематични срещи по значими за гражданските организации теми от страните бенефициенти на Active Citizens Fund на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Срещата беше организирана от Оператора на Фонд Активни граждани България, съвместно с операторите на Active Citizens Fund в Словакия и Чехия и Норвежкия Хелзинкски комитет. Представители на 4 български организации (Български дарителски форум, Мулти Култи Колектив, Български институт за правни инициативи и Институт за изследвания в образованието) имаха възможност не само да представят своя опит, но и да дискутират по важните теми на гражданското образование с над 50 представители на граждански организации от страните бенефециенти и Норвегия, да обсъдят възможности за партньорство, да се информират за различните стратегии, прилагани в различните държави по отношение на осъществяването на инициативи за гражданско образование.


Общо 54 организации от страните донори са се включили като партньори по проекти
20/03/2019
Общо 54 организации от Норвегия и Исландия са се включили като партньори в Първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България. Това показва справка на Оператора на Фонда.

53% от всички подадени проекти по конкурса са с участието на партньори. В 38.5% от тях участват организации от страните донори.


НХК стартира нова интернет страница и база данни за партньорски организации
18/11/2018
Норвежкият Хелзинкски комитет (НХК), който е оторизиран да осъществява координацията между граждански организации от страните-донори и страните-бенефициенти в рамките на Active Citizens Fund, стартира своята нова интернет страница и нова база данни за търсене на партньори за осъществяването на съвместни проектни идеи в рамките на Фонда.

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: