Новини
Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности
20/09/2022
Фонд Активни граждани България обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2022/2023 г.

„Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ се управлява от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, в качеството й на партньор на Оператора на Фонд Активни граждани България. Фонд Активни граждани България се изпълнява в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в 15 страни членки на Европейския съюз в Централна и Южна Европа и балтийските държави. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.


Покана за продължаване на участие в стипендиантска програма
15/09/2022
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) отправя покана към стипендиантите, подписали договор за получаване на стипендия по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, през 2021/2022 академична година, за подаване на заявления за продължаване на участие в програмата през предстоящата академична година.


Експертна дискусия бележи началото на инициативата „Roma Policy Lab“ на Оператора на Фонд Активни граждани България и Националното координационно звено
14/06/2022
На 14.06.2022 г. се състоя дискусия по темата за изграждане и поддържане на доверието във ваксините и ваксинирането в ромските общности - първа от предвидените серия от тематични експертни срещи в рамките на romapolicylab.org. Roma Policy Lab e съвместна инициатива на Фонд Активни граждани България и Националното координационно звено за представяне, споделяне и обсъждане на резултати по проекти в полза на ромското включване, финансирани по програми на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия Финансов механизъм.


Приключи конкурсът по Четвъртата (извънредна) сесия от Схемата за малки инициативи
18/04/2022
87 проектни предложения бяха подадени в рамките на Четвъртата (изнънредна) сесия от Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Сесията е в подкрепа на проекти на граждански организации в условията на променената среда и възникналите предизвикателства вследствие на войната в Украйна. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 18 април 2022 г.


На 15 април 2022 г. вечерта ЕСПУП временно няма да работи
13/04/2022
На 15 април 2022 г., петък, между 20:00 и 20:15 ч. предстои кратка профилактика на Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП). В този отрязък от време ЕСПУП няма да функционира.

|<<  | Стр 1 от 22 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: