Новини
Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности
14/09/2023
Фонд Активни граждани България обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2023/2024 г.

„Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ се управлява от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, в качеството й на партньор на Оператора на Фонд Активни граждани България. Фонд Активни граждани България се изпълнява в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в 15 страни членки на Европейския съюз в Централна и Южна Европа и балтийските държави. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.


Покана за продължаване на участие в стипендиантска програма
10/09/2023
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) отправя покана към стипендиантите, подписали договор за стипендия по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, през 2022/2023 академична година, за подаване на заявления за продължаване на участие в програмата през предстоящата академична година.


На 9 юни 2023 г. вечерта ЕСПУП временно няма да работи
09/06/2023
На 9 юни 2023 г., петък, между 20:00 и 20:15 ч. предстои кратка профилактика на Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП). В този отрязък от време ЕСПУП няма да функционира.


Ролята на гражданското общество за противодействие на дезинформацията
08/06/2023
Как гражданските организации могат да противодействат на дезинформацията, която - на фона на руската агресия в Украйна - активно се използва като оръжие за подкопаване на доверието в демократичните общества. Това беше една централните теми на конференция в София, организирана съвместно от операторите на Active Citizens Fund в България, Чехия, Естония, Литва, Полша и Словакия. Конференцията "Ролята на гражданското общество за противодействие на дезинформацията и насърчаване на медийната грамотност“ събра в българската столица представители на граждански организации, активисти, експерти и журналисти, за да разгледат неотложните предизвикателства, свързани с дезинформацията и необходимостта от насърчаване на медийната грамотност в Европа. В събитието, което се проведе в периода 6-8 юни 2023 година се включиха над 60 участници от осем държави - България, Чехия, Естония, Гърция, Литва, Норвегия, Полша и Словакия.


Процедура за финансиране на допълнителни комуникационни дейности
20/03/2023
Операторът на Фонд Активни граждани открива процедура за финансиране на допълнителни комуникационни дейности по проекти на Фонда, които са в период на изпълнение. Допустими кандидати са организациите, изпълняващи проекти със срок на приключване не по-рано от 30 юни 2023 г.

Целта на процедурата е подобряване на комуникацията относно вече одобрени и продължаващи проекти, допринасящи за постигането на целите на изпълнявания проект и публичния имидж на изпълняващите ги граждански организации сред целевите аудитории.

|<<  | Стр 1 от 24 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: