Новини
Над 220 финансирани проекти и инициативи по Фонд Активни граждани България (видео)
20/11/2023
Фонд Активни граждани България финансира над 220 проекти и инициативи на граждански организации у нас за периода 2018-2023 година. Проектите и инициативите са в подкрепа на демокрацията, правата на човека, преодоляване на социалните неравенства, опазването на околната среда и изграждането на капацитет на гражданските организации.


Пета годишна среща на Фонд Активни граждани България
08/11/2023
На 8-ми ноември 2023 г. се проведе Петата Годишна среща на Фонд Активни граждани по ФМ на ЕИП 2014-2023 на тема „Гражданската активност, възможностите и визиите за развитие на активните граждански организации“.


Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности
14/09/2023
Фонд Активни граждани България обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2023/2024 г.

„Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ се управлява от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, в качеството й на партньор на Оператора на Фонд Активни граждани България. Фонд Активни граждани България се изпълнява в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в 15 страни членки на Европейския съюз в Централна и Южна Европа и балтийските държави. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.


Покана за продължаване на участие в стипендиантска програма
10/09/2023
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) отправя покана към стипендиантите, подписали договор за стипендия по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, през 2022/2023 академична година, за подаване на заявления за продължаване на участие в програмата през предстоящата академична година.


На 9 юни 2023 г. вечерта ЕСПУП временно няма да работи
09/06/2023
На 9 юни 2023 г., петък, между 20:00 и 20:15 ч. предстои кратка профилактика на Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП). В този отрязък от време ЕСПУП няма да функционира.

|<<  | Стр 1 от 24 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: