Новини
Още 31 граждански инициативи получиха подкрепа от Фонд Активни граждани България
10/10/2022
Стартира изпълнението на нови 31 граждански инициативи, получили подкрепа от Фонд Активни граждани България в рамките на Четвъртата (извънредна) сесия от Схемата за малки инициативи. Конкурсът беше в подкрепа на проекти на граждански организации в условията на променената среда и възникналите предизвикателства вследствие на войната в Украйна. В него бяха подадени общо 87 проектни предложения.


Операторът на Фонда възобновява приемането на заявления по Мярка 2
06/10/2022
Операторът на Фонд Активни граждани България възобновява приемането за заявление по Мярка 2 за насърчаване на двустранното сътрудничество между България и страните донори (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн). За допустими могат да се приемат дейности, насочени към създаване на контакти и партньорства (networking), обмяна, споделяне и трансфер на знание, технологии, опит и добри практики с цел постигане на конкретни резултати за двустранното сътрудничество между допустими организации от България и организации от страните донори, както и международни организации.


Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности
20/09/2022
Фонд Активни граждани България обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2022/2023 г.

„Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ се управлява от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, в качеството й на партньор на Оператора на Фонд Активни граждани България. Фонд Активни граждани България се изпълнява в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в 15 страни членки на Европейския съюз в Централна и Южна Европа и балтийските държави. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.


Покана за продължаване на участие в стипендиантска програма
15/09/2022
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) отправя покана към стипендиантите, подписали договор за получаване на стипендия по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, през 2021/2022 академична година, за подаване на заявления за продължаване на участие в програмата през предстоящата академична година.


Експертна дискусия бележи началото на инициативата „Roma Policy Lab“ на Оператора на Фонд Активни граждани България и Националното координационно звено
14/06/2022
На 14.06.2022 г. се състоя дискусия по темата за изграждане и поддържане на доверието във ваксините и ваксинирането в ромските общности - първа от предвидените серия от тематични експертни срещи в рамките на romapolicylab.org. Roma Policy Lab e съвместна инициатива на Фонд Активни граждани България и Националното координационно звено за представяне, споделяне и обсъждане на резултати по проекти в полза на ромското включване, финансирани по програми на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия Финансов механизъм.

|<<  | Стр 1 от 22 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: