Публични обявления
Фондация „Изящни дела“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118
14/01/2022
Фондация „Изящни дела“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118 от 20.05.2014 с предмет „Подготовка и продукция на Омнибус на приемането – колекция от 5 късометражни креативни видеа, обединени от обща концепция“ по проект „Креативната комуникация в подкрепа на правата на човека”, ACF/739, финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


Фондация „Европейски институт“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
31/05/2021
Фондация „Европейски институт“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 с предмет „Изработване и доставка на промоционални материали и наръчник“ по проект „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]”, ACF/172, финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


Сдружение „Театър Цвете“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
11/03/2021
Сдружение „Театър Цвете“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет „ Предоставяне на хотелиерски услуги и храна в гр. Поморие или гр. Чепеларе за провеждане на тренинг на младежи по проект „Упражнявай правата си със знания и творчество ” - Втори младежки лагер "Жокериране на Форум-театър представление" и Фестивал „Моето мнение има значение“ по проектно предложение с вх. № ACF/12 „Упражнявай правата си със знания и творчество“, договор 21/09.10.2019, финансирани от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


Фондация „Български център за нестопанско право“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118
04/03/2021
Фондация „Български център за нестопанско право“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. с предмет „Предоставяне на логистична подкрепа, оборудване, озвучаване и осигуряване на всички необходими разрешителни при организиране на публични събития и срещи на открито по проект „Граждански Хъбове в университети: активизиране на гражданската енергия в подкрепа на гражданските организации“ (№ ACF/61), изпълняван от фондация „Български център за нестопанско право“ и финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“.


Отговори на постъпили въпроси относно публична покана на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ по реда на ПМС 118
31/08/2020
Разясненията са в отговор на постъпили въпрос относно обявената на 20.08.2020 г. процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. за предоставяне на услуги за менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, финансиран от Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund), в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

|<<  | Стр 1 от 5 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: