Новини
Четвърта годишна среща на Фонд Активни граждани България
30/11/2022
Ролята на гражданските организации за борба с дезинформацията и за подобряване на медийната грамотност беше темата на четвъртата годишна среща на организациите, изпълняващи проекти по програма Фонд Активни граждани България.


Още 31 граждански инициативи получиха подкрепа от Фонд Активни граждани България
10/10/2022
Стартира изпълнението на нови 31 граждански инициативи, получили подкрепа от Фонд Активни граждани България в рамките на Четвъртата (извънредна) сесия от Схемата за малки инициативи. Конкурсът беше в подкрепа на проекти на граждански организации в условията на променената среда и възникналите предизвикателства вследствие на войната в Украйна. В него бяха подадени общо 87 проектни предложения.


Операторът на Фонда възобновява приемането на заявления по Мярка 2
06/10/2022
Операторът на Фонд Активни граждани България възобновява приемането за заявление по Мярка 2 за насърчаване на двустранното сътрудничество между България и страните донори (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн). За допустими могат да се приемат дейности, насочени към създаване на контакти и партньорства (networking), обмяна, споделяне и трансфер на знание, технологии, опит и добри практики с цел постигане на конкретни резултати за двустранното сътрудничество между допустими организации от България и организации от страните донори, както и международни организации.


Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности
20/09/2022
Фонд Активни граждани България обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната 2022/2023 г.

„Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ се управлява от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, в качеството й на партньор на Оператора на Фонд Активни граждани България. Фонд Активни граждани България се изпълнява в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в 15 страни членки на Европейския съюз в Централна и Южна Европа и балтийските държави. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.


Покана за продължаване на участие в стипендиантска програма
15/09/2022
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) отправя покана към стипендиантите, подписали договор за получаване на стипендия по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, през 2021/2022 академична година, за подаване на заявления за продължаване на участие в програмата през предстоящата академична година.

|<<  | Стр 1 от 22 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: