Новини
Още 25 граждански инициативи получиха подкрепа от Фонд Активни граждани
05/02/2021
Процесът по договориране по анти-кризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19 от Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България е на финалната си права. В рамките на сесията, която завърши на 10 септември 2020 г., бяха подадени 128 проектни предложения, а 125 от тях достигнаха до качествена оценка. До момента са сключени договори с 25 от предложените за финансиране 26 организации.


Одобрени кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход за академичната 2020/2021г.
05/02/2021
Комисията за избор на стипендианти разгледа и оцени получените кандидатури на студенти за участие в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, реализирана в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.


Промени в Общи условия за предоставяне на целево безвъзмездно финансиране
08/01/2021
Операторът на Фонд Активни граждани България промени Общите условия за предоставяне на целево безвъзмездно финансиране по Фонд Активни граждани България (Общи условия). Промените са в чл. 14, ал.1, т. 2 и са във връзка с изискванията за визуализация и публичност при изпълнението на проекти с безвъзмездно финансиране над 150 000 евро.


220 подадени проектни предложения по Втория конкурс за стратегически проекти
05/01/2021
220 проектни предложения бяха подадени в рамките на Втория конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Крайният срок за кандидатстване изтече в 17:00 ч. на 5 януари 2021 г.

Общият размер на търсеното финансиране от подадените проекти във всички тематични приоритети е 22 099 321 евро при индикативен бюджет за Втория конкурс в размер 4 771 280 евро.


На 4 януари 2021 г. вечерта ЕСПУП временно няма да работи
04/01/2021
На 4 януари 2021 г. между 20:00 и 20:15 ч. предстои кратка профилактика на Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП). В този отрязък от време ЕСПУП няма да функционира.

|<<  | Стр 1 от 19 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: