Публични обявления
Сдружение „Национална пациентска организация“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118
16/11/2022
Сдружение „Национална пациентска организация“, с ЕИК 175840628, обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118 от 20.05.2014 с предмет: „Избор на регионален координатор за област Бургас“ по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г..


Сдружение „Национална пациентска организация“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118
20/05/2022
Сдружение „Национална пациентска организация“, с ЕИК 175840628, обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118 от 20.05.2014 с предмет: „Избор на регионални координатори“ по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., по девет обособени позиции.


Фондация "Заслушай се" обявява нова процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118
17/05/2022
Фондация "Заслушай се" с ЕИК/ПИК 176786514, обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118 от 20.05.2014 с предмет: „Предоставяне на логистична подкрепа при хотелско настаняване, кетъринг услуги за участници при организиране на публични събития и срещи, в рамките на дейности и проект, изпълняван от фондация "Заслушай се" и финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. по обособени позиции.“


Фондация "Заслушай се" обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118
04/05/2022
Фондация "Заслушай се" с ЕИК/ПИК 176786514, обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118 от 20.05.2014 с предмет: „Предоставяне на логистична подкрепа при хотелско настаняване, кетъринг услуги за участници при организиране на публични събития и срещи, в рамките на дейности и проект, изпълняван от фондация "Заслушай се" и финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. по обособени позиции.“


Фондация „Изящни дела“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118
14/01/2022
Фондация „Изящни дела“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118 от 20.05.2014 с предмет „Подготовка и продукция на Омнибус на приемането – колекция от 5 късометражни креативни видеа, обединени от обща концепция“ по проект „Креативната комуникация в подкрепа на правата на човека”, ACF/739, финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

|<<  | Стр 1 от 6 |  >  >>|

Последвайте ни:
Фондът се управлява от: